Thursday, January 2, 2020

Ghost Windows 8.1 Pro 9600 32 & 64Bit - Full Soft Nhanh và mượt
Ghost Windows 8

THÔNG TIN BẢN GHOST WINDOWS 8.1 PRO
  • Được làm từ bộ cài Windows 8.1 Pro 32bit & 64bit nguyên gốc.
  • Không lượt bỏ hay tùy chỉnh bất kỳ thành phần nào của windows 
  • Windows đã được Active trước khi tạo ghost.
  • Cài sẵn KMS để kích hoạt bản quyền khi cần.
  • Cài full bộ Office 2013 kích hoạt sẵn bản quyền.
  • Cài đặt các phần mềm cơ bản.