Resistor Color Code v2.1 - Phần Mềm đọc giá trị của điện trở cắm và điện trở dán

Resistor Color Code v2.1 là phần mềm đọc mã màu điện trở

 Resistor Color Code v2.1 là phần mềm đọc mã màu điện trở nhỏ gọn, không cần cài đặt, phần mềm này hỗ trợ rất tốt cho các bạn trong quá trình nhận biết điện trở có trị số bao nhiêu, tránh nhầm lẫn khi tự tính toán màu. Nó rất cần thiết cho các bạn mới bước vào nghề điện tử mà còn chưa quen với cách đọc màu điện trở. 

Phần mềm hỗ trợ bạn đọc được cả 4 và 5 vạch màu khi click vào những vạch màu tương ứng cho thứ tự vạch mầu ghi trên thân điện trở, mỗi màu là một giá trị được hiện thị lên phía bên phải tương ứng. Đồng thời cũng là giá trị chính xác từ những vạch màu mà nhà sản xuất quy định với quy ước: 

- Đối với loại vạch có 4 màu thì: 2 vạch màu đầu là số có ý nghĩa ,vạch thứ 3 là số mũ cơ số 10 còn vạch thứ 4 là sai số. 

- Còn loại có 5 mầu thì: 3 vạch màu đầu là số có nghĩa còn vạch thứ 4 là mũ cơ số 10, vạch thứ 5 là sai số.


Post a Comment

Previous Post Next Post
Đọc tiếp: