Phần mềm đọc trị số tụ điện - Capacitor Coder

 

Phần mềm đọc trị số tụ điện

Capacitor Coder là phần mềm đọc trị số tụ điện nhỏ gọn. Với phần mềm đọc tụ điện này, bạn chỉ cần nhập các kí hiệu của tụ vào khung khi đó trị số và sai số của tụ sẽ hiển thị cho các bạn. Nó rất cần thiết cho các bạn mới bước vào nghề điện tử mà còn chưa quen với cách đọc tụ điện.
Post a Comment

Previous Post Next Post
Đọc tiếp: