Cách đọc trị số Điện Trở dán SMD

 Cách đọc trị số của điện trở dán

Điện trở dán SMD (Surface Mount Devices) là loại linh kiện dán trên bề mặt mạch in, sử dụng trong công nghệ SMT (Surface Mount Technology) gọi tắt là linh kiện dán. Các linh kiện dán thường thấy trong mainboard: Điện trở dán, tụ dán, cuộn dây dán, diode dán, Transistor dán, mosfet dán, IC dán... Linh kiện thông thường nào thì cũng có linh kiện dán tương ứng. Sau đây là cách đọc trị số điện trở dán SMD.

Cách đọc trị số của điện trở dán:


Điện trở dán dùng 3 chữ số in trên lưng để chỉ giá trị của điện trở. 2 chữ số đầu là giá trị thông dụng và số thứ 3 là số mũ của mười (số số không)

Ví dụ: 

334 = 33 × 10^4 ohms = 330 kilohms 

222 = 22 × 10^2 ohms = 2.2 kilohms 

473 = 47 × 10^3 ohms = 47 kilohms 

105 = 10 × 10^5 ohms = 1.0 megohm 

Điện trở dưới 100 ohms sẽ ghi: số cuối = 0 (Vì 10^0 = 1). 

Ví dụ: 

100 = 10 × 10^0 ohm = 10 ohms 

220 = 22 × 10^0 ohm = 22 ohms 

Đôi khi nó được khi hẳn là 10 hay 22 để trán hiểu nhầm là 100 = 100ohms hay 220 là 220ohms. 

Điện trở nhỏ hơn 10 ohms sẽ được ghi kèm chữ R để chỉ dấu thập phân. 

Ví dụ: 

4R7 = 4.7 ohms R300 = 0.30 ohms 

0R22 = 0.22 ohms 0R01 = 0.01 ohmsTrường hợp điện trở dán có 4 chữ số thì 3 chữ số đầu là giá trị thực và chữ số thứ tư chính là số mũ 10 (số số không). 

Ví dụ: 
1001 = 100 × 10^1 ohms = 1.00 kilohm 
4992 = 499 × 10^2 ohms = 49.9 kilohm 
1000 = 100 × 10^0 ohm = 100 ohms 

Một số trường hợp điện trở lớn hơn 1000ohms thì được ký hiệu chữ K (tức Kilo ohms) và điện trở lớn hơn 1000.000 ohms thì ký hiệu chử M (Mega ohms). 
Các điện trở ghi 000 hoặc 0000 là điện trở có trị số = 0ohms. 

Bảng tra Code Resistor SMD (nguồn Cooler Master và AcBel xài rất nhiều loại này) 1. Mã điện trở và giá trị tương ứng:


2. Hệ số nhân được kí hiệu bằng chữ cái:

- S hoặc Y: hệ số nhân 10-2 
- R hoặc X: hệ số nhân 10-1 
- A: hệ số nhân 100 
- B: hệ số nhân 101 
- C: hệ số nhân 102 
- D: hệ số nhân 103 
- E: hệ số nhân 104 
- F: hệ số nhân 105 

Ví dụ: 
- 51S = 51Y = 3.32 ohm 
- 12R = 12X = 13 ohm 
- 09A = 121 ohm 
- 24B = 1.74 K ohm 
- 63C = 44.2 K ohm 
- 20D = 158 K ohm 
- 31E = 2.05 M ohm 
- 74F = 57.6 M ohm


Post a Comment

Previous Post Next Post
Đọc tiếp: