Giáo Trình Kỹ Thuật Nhiệt - PGS.TS Võ Chí Chính

 

Giáo Trình Kỹ Thuật Nhiệt

Giáo trình Kỹ thuật nhiệt - NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Giáo trình Kỹ thuật nhiệt - PGS.TS Võ Chí Chính, tài liệu cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về nhiệt động và truyền nhiệt. Tài liệu này hữu ích với các bạn chuyên ngành Kỹ thuật nói chung và ngành Nhiệt lạnh nói riêng.


Kỹ Thuật Nhiệt Pgs.Ts.Võ Chí Chính


CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ NHIỆT ĐỘNG

CHƯƠNG 2. NHIỆT DUNG RIÊNG, CÔNG VÀ ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG I

CHƯƠNG 3. CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG

CHƯƠNG 4. ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2

CHƯƠNG 5. HƠI NƯỚC VÀ CÁC QUÁ TRÌNH CỦA NÓ

CHƯƠNG 6. CÁC QUÁ TRÌNH ĐỘNG THỰC TẾ

CHƯƠNG 7. CÁC CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG

CHƯƠNG 8. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 9. DẪN NHIỆT ỔN ĐỊNH

CHƯƠNG 10. TRAO ĐỔI NHIỆT ĐỐI LƯU

CHƯƠNG 11. TRAO ĐỔI NHIỆT BỨC XẠ

CHƯƠNG 12. TRAO ĐỔI NHIỆT PHỨC TẠP VÀ TRUYỀN NHIỆT

CHƯƠNG 13. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT
Post a Comment

Previous Post Next Post
Đọc tiếp: