Giáo trình sửa chữa điện lạnh PDF, Tài liệu sửa chữa bo mạch điều hòa - máy giặt

Tài liệu sửa chữa bo mạch điều hòa

Tài liệu sửa chữa bo mạch điều hòa, Giáo trình sửa chữa điện lạnh PDF

 NHỮNG LỖI LIÊN QUAN TỚI XUNG HALL MÁY GIẶT SANYO INVERTER

Lỗi E908, E9-40, VVE9-20

Liên quan tới xung Hall và mạch xung Hall báo về VXL

IC Hall là 4069 > Chân 7 và 14 là chân nguồn, dây màu đen là 0v dây màu đỏ là 5v.
Cách kiểm tra IC Hall dưới mô tơ.

Để đồng hồ thang DC:
- Que đen cắm vào dây màu đen.
- Que đỏ cắm dây màu tím
- Que đỏ cắm dâu màu nâu
- Que đỏ cắm dây màu cam.

Cấp nguồn, dùng tay quay nhẹ mô tơ sẽ thấy đồng hồ lên 5V và xuống 0V.
Khi mô tơ quay nhanh đồng hồ sẽ ở mức 2,5V
(Khi bật máy chại rồi ngắt ngang, máy sẽ cấp nguồn là bị lỗi E9-04)

Học sửa bo mạch điều hòa

Giáo trình sửa chữa điện lạnh PDF


TẢI VỀ BẢN PDF ĐẦY ĐỦ GIÁO TRÌNH SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH 


Post a Comment

Previous Post Next Post
Đọc tiếp: