Giáo Trình lý thuyết và bài tập Pascal nâng cao

 

Lý thuyết Pascal nâng cao

Cuốn giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal nâng cao được biên soạn nhằm phục vụ cho học sinh trung học và sinh viên. Do đó, phần bài tập cơ bản được trình bày ngắn gọn hơn, phần lớn trình bày và giới thiệu kỹ thuật lập trình nâng cao. Trước bài giải khó đều có phần phân tích tỉ mỉ giúp các đọc giả hiểu thêm về Pascal.
Mục lục:

  • Chương 1: Phần căn bản.
  • Chương 2: Bộ nhớ màng hình.
  • Chương 3: Con trỏ và cấu trúc động của dữ liệu.
  • Chương 4: Danh sách liên kết.
  • Chương 5: Một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu.
  • Chương 6: Hợp ngữ và sử dụng lệnh hợp ngữ trong chương trình Pascal.
  • Chương 7: Màng hình đồ họa.
  • Chương 8: Object - Làm quen với kỹ thuật lập trình hướng nghiệp.
  • Chương 9: Lập trình âm thanh.
  • Chương 10: Bài tập và câu hỏi ôn tập.

Số trang 436

Loại tệp PDF

Kích thước 12.86 MPost a Comment

Previous Post Next Post
Đọc tiếp: