250 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án tin học ôn thi IC3 theo từng modun

câu hỏi trắc nghiệm và đáp án tin học ôn thi

 NỘI DUNG CÂU HỎI ĐƯỢC CHIA RA THÀNH 6 MOĐUN 

MOĐUN1: HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

MOĐUN2: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN 

MOĐUN3: XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN 

MOĐUN4: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN 

MOĐUN5: SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN 

MOĐUN6: SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN


MÔ ĐUN 1. HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

Câu 1. Hiệu năng của máy tính phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 

 • a. Tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ RAM, dung lượng ổ cứng 
 • b. Yếu tố đa nhiệm của hệ điều hành 
 • c. Việc phân mảnh của tệp tin trên đĩa 
 • d. Cả ba yếu tố trên 

Câu 2. 1 Kilobyte (KB) bằng bao nhiêu?

 • a. 1024 Megabyte (MB) 
 • b. 1024 Byte 
 • c. 1204 Bit 
 • d. 1204 Byte 

Câu 3. Tên gọi nào dưới đây không dành cho máy in? 

 • a. HP Laser Jet 
 • b. Epson 
 • c. Canon 
 • d. Laptop 

Câu 4. Đơn vị nào dưới đây không dùng để đo lượng thông tin? 

 • a. Nanobyte 
 • b. Kilobyte 
 • c. Bit 
 • d. Megabyte 

Câu 5. 1 Byte bằng bao nhiêu Bit? 

 • a. 8 
 • b. 16 
 • c. 32 
 • d. 64 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 • a. Máy quét, webcam, bàn phím là các thiết bị vào 
 • b. Loa, màn hình, máy chiếu, máy in là các thiết bị ra
 • c. Modem, màn hình cảm ứng là các thiết bị vào/ra 
 • d. ROM, RAM, đĩa cứng là các thiết bị lưu trữ trong 

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? 

 • a. Cổng COM1, COM2 là cổng nối tiếp 
 • b. Cổng LPT1, LPT2 là cổng song song 
 • c. Cổng USB là cổng đa năng 
 • d. Cả ba phát biểu trên đều đúng 

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? 

 • a. Bit là đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính 
 • b. Bit là một phần tử nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1 
 • c. Bit là một đơn vị đo thông tin 
 • d. Cả ba phương án trên đều đúng 

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? 

 • a. Máy in thường kết nối qua cổng COM1, COM2 
 • b. Máy in thường kết nối qua cổng LPT1, LPT2 
 • c. Máy in thường kết nối qua cổng USB 
 • d. Máy in thường kết nối qua cổng LPT1, LPT2 và USB 

Câu 10. Tại sao dung lượng bộ nhớ ngoài có thể lớn hơn bộ nhớ trong rất nhiều lần? 

 • a. Vì bộ nhớ ngoài chịu sự điều khiển trực tiếp từ hệ thống vào ra 
 • b. Vì bộ nhớ ngoài không bị giới hạn bởi không gian địa chỉ của CPU 
 • c. Vì bộ nhớ ngoài chứa được hệ thống tệp tin 
 • d. Cả ba phương án trên đều đúng 

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? 

 • a. Thông tin được đưa ra dưới dạng hình ảnh 
 • b. Thông tin được đưa ra dưới dạng âm thanh 
 • c. Thông tin được đưa ra dưới dạng văn bản 
 • d. Cả ba phương án trên đều đúng 

Câu 12. Ký hiệu MB thường gặp trong các tài liệu về Tin học là gì? 

 • a. Đơn vị đo độ phân giải màn hình 
 • b. Đơn vị đo cường độ âm thanh 
 • c. Đơn vị đo tốc độ của bộ vi xử lý 
 • d. Đơn vị đo lượng thông tin 

Câu 13. 1 MB bằng bao nhiêu? 

 • a. 1024 KB 
 • b. 1000 KB 
 • c. 1024 Byte 
 • d. 1024 GB 

Câu 14. 2 GB bằng bao nhiêu? 

 • a. 1024 MB 
 • b. 2000 MB 
 • c. 2x2^10 MB 
 • d. 2048 KB 

Câu 15. Hệ nhị phân dùng mấy ký tự để biểu diễn các số? 

 • a. 2 
 • b. 10
 • c. 8 
 • d. 16 

Câu 16. Để chuyển chế độ viết chèn thành viết đè và ngược lại trong chế độ soạn thảo văn bản, sử dụng phím nào?

 • a. Shift 
 • b. Insert 
 • c. Ctrl 
 • d. Caps Lock 

Câu 17. Để chuyển chế độ gõ chữ thường thành chữ hoa trong chế độ soạn thảo văn bản, sử dụng phím nào? 

 • a. Num Lock 
 • b. Caps Lock 
 • c. Insert 
 • d. Backspace 

Câu 18. Đĩa cứng là gì? 

 • a. Thiết bị lưu trữ ngoài 
 • b. Thiết bị lưu trữ trong 
 • c. Thiết bị nhập/xuất dữ liệu 
 • d. Thiết bị lưu trữ cả trong và ngoài 

Câu 19. Tốc độ của CPU không ảnh hưởng đến yếu tố nào sau đây? 

 • a. Khả năng lưu trữ của máy tính 
 • b. Tuổi thọ của đĩa cứng 
 • c. Thời gian truy cập để mở tệp tin 
 • d. Cả hai yếu tố a và b 

Câu 20. Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không phải là bộ nhớ trong? 

 • a. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) 
 • b. Bộ nhớ chỉ đọc (ROM) 
 • c. Đĩa cứng (Hard Disk) 
 • d. Cả ba thiết bị trên đều là bộ nhớ trong 

Câu 21. Phát biểu nào là đúng nhất khi nói về sự khác biệt giữa phần mềm ứng dụng và hệ điều hành? 

 • a. Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian lưu trữ hơn hệ điều hành 
 • b. Hệ điều hành cần phần mềm ứng dụng để thực hiện 
 • c. Khi thực hiện, hệ điều hành cần nhiều bộ nhớ hơn phần mềm ứng dụng 
 • d. Phần mềm ứng dụng cần hệ điều hành để thực hiện 

Câu 22. CPU là viết tắt của cụm từ nào? 

 • a. Case Processing Unit 
 • b. Command Processing Unit 
 • c. Control Processing Unit 
 • d. Central Processing Unit 

Câu 23. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? 

 • a. Thông tin ghi trên bộ nhớ ROM là cố định 
 • b. Thông tin ghi trên bộ nhớ RAM là không cố định 
 • c. Khi tắt nguồn điện máy tính, thông tin lưu trên bộ nhớ RAM sẽ bị mất 
 • d. Cả ba phát biểu trên đều đúng 

Câu 24. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 • a. Bộ nhớ chính, bộ xử lý trung tâm, bộ nhập/xuất, các hệ điều hành là phần cứng 
 • b. Bộ nhớ chính, bộ xử lý trung tâm, bộ nhập/xuất, các hệ điều hành là phần mềm  
 • c. Bộ nhớ chính, bộ xử lý trung tâm, bộ nhập/xuất, các hệ điều hành là thiết bị lưu trữ 
 • d. Cả ba phát biểu trên đều sai 

Câu 25. Bộ nhớ nào được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình máy tính đang hoạt động? 

 • a. ROM 
 • b. RAM 
 • c. Registers 
 • d. Modem

LINK TẢI VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ 250 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TIN HỌC ÔN THI

Post a Comment

Previous Post Next Post
Đọc tiếp: