Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Microsoft Office 2016 Professional Plus miễn phí

 Microsoft Office 2016 Professional Plus là bộ công cụ văn phòng nổi tiếng Microsoft Office. Trong bài viết Download Tải Office 2016 Full + hướng dẫn cài đặt chi tiết mình đã hướng dẫn tải và cài đặt bộ Office 2016 Professional Plus và bây giờ mời bạn xem hướng dẫn kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus miễn phí mà không cần sử dụng phần mềm.

kích hoạt office 2016

Các tính năng nổi bật trong Office 2016 

  • Công cụ tìm kiếm Tell Me mới cho phép bạn tìm kiếm nhanh một chức năng nào đó, ví dụ như làm cách nào để cách dòng văn bản, làm thế nào để tăng kích cỡ lùi dòng. 
  • Tính năng Sway cho phép bạn tạo bài thuyết trình nhanh, đẹp. 
  • Ảnh chèn vào tài liệu sẽ tự động xoay theo đúng chiều khi chụp. 
  • Macro và Add-in không có gì thay đổi, tiện cho các doanh nghiệp cần phân tích tài liệu cũ mà không phải viết mã lại. ...
  • .....
Đầu tiên, bạn cần phải có bộ cài đặt Office 2016 Professional Plus Tải về tại đây: Download Tải Office 2016 Full

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bản quyền Microsoft Office 2016 Professional Plus miễn phí 

Bước 1: Bạn chạy phần mềm Office 2016 lên và tiến hành cài đặt như bình thường

office 2016 activation key


Bước 2: Sau khi cài đặt xong Office, bạn hãy mở notepadpaste code sau vào:
Code:
@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit forum [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "BLOGLUONGVU.COM"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps
:halt
pause

kích hoạt bản quyền Microsoft Office 2016


Bước 3: Lưu file notepad với tên active.cmd

activate office 2016 crack


Bước 4: Chạy file cmd vừa tạo với quyền quản trị cao nhất (Administrator). Lưu ý: Bạn phải tắt toàn bộ những chương trình Office đang chạy.

microsoft office 2016 text activator


Bước 5: Bạn hãy mở Word 2016 lên và kiểm tra xem Office có bản quyền chưa nhé!

Key Office 2016


Lưu ý: Phiên bản kích hoạt này sử dụng trong 6 tháng, và sau 6 tháng các bạn chỉ cần kích hoạt lại là có thể sử dụng được. Không nên sử dụng phần mềm để active trọn đời, vì rất dể dính virus.

Video hướng dẫn:
Các bạn hãy thử xem nhé, mình đã làm thử và thành công. Chúc các bạn may mắn.

Cập nhật: Nếu code trên không sử dụng được các bạn hãy thử với code này xem nhé:

@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:big_smile:RTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==2 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit forum [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "BLOGLUONGVU.COM"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps
:halt
pause

No comments