Lỗi excel because of a sharing violation. try saving to a different file

Lỗi excel because of a sharing violation. try saving to a different file 
Đây là một lỗi khá phổ biến khi người dùng chuyển từ win7 sang win10 hoặc chuyển từ các đời office cũ hơn sang đời office mới hơn. 

Lỗi sharing violation excel 2010Sau đây là giải pháp để khắc phục lỗi này trong Excel:

Nếu như file Excel nằm trong ổ C thì khi Save không bị báo lỗi gì, nhưng nếu nằm trên các ổ khác (ví dụ: ổ D) thì đều bị báo lỗi: “Your changes could not be saved to … ” 

Cách khắc phục như sau: 

Vào My Computer >> Nhấn chuột phải ổ D >> chọn Properties

Tableau sharing violation


Trong cửa sổ hiện ra chúng ta chọn Tab Security (1) >> Nhấn Edit (2)  >> Chọn User mà bạn đang dùng (3), và Cấp quyền full control (4) cho User này (tick vào dòng full control ở cột allow) >> Xong nhấn Apply (5) >> OK (6) là được.


Lỗi excel because of a sharing violation


For English : 

In Drive OS (C drive) is OK, but other Drive is warning trouble “Your changes could not be saved to … ” 
Solution for this problem is: 

Win7: 
Open my computer, if drive D has file excel in trouble. 
Right click on D drive icon, Choose Properties, 
Choose Tab Security, Choose your user (maybe everyone, Alex PC, ….). Click Edit. Choose Full controll. Choose Allow. OK to finish. 

Win 10: 
May be display differently win7: 
Press Window+E to open File Explorer. or click this PC on Desktop. 
If drive D has file excel in trouble. 
Right click on D drive icon, Choose Properties, 
Choose Tab Security, Choose your user (maybe everyone, Alex PC, ….). Click Edit. Choose Full controll. Choose Allow. OK to finish. 

Tag: 
Lỗi excel because of a sharing violation. try saving to a different file, 
Error excel because of a sharing violation. try saving to a different file,
because of a sharing violation excel 2016, 
because of a sharing violation excel 2007, 
excel sharing violation error when saving, 
sharing violation excel 2010,

No comments