Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ mặc định tiếng anh trong VMware Workstation Pro

 Khi chúng ta cài đặt xong VMware Workstation Pro có một số trường hợp ngôn ngữ mặc định của nó không phải là tiếng Anh mà là một ngôn ngữ khác. Do đó sẽ hơi bật tiện khi chúng ta không hiểu được ngôn ngữ mặc định đó.


How do I change the language on VMware


Trong bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn chuyển đổi ngôn ngữ mặc định trong VMware Workstation Pro thành tiếng Anh. 


Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ mặc định tiếng anh trong VMware Workstation Pro

Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ mặc định tiếng anh trong VMware Workstation Pro


Sau khi cài đặt xong chúng ta vào đường dẫn:


C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\messages


Trong thư mục "messages" >>> Đổi tên thư mục "ja" thành bất kỳ tên nào khác ví dụ "jav" =)))


How do I change VM to English


Làm tương tự với các ngôn ngữ khác nhé!

Khởi động lại chương trình VMware Workstation Pro và xem kết quả !


Change the menu vmware workstation to English


No comments