Cách sử dụng thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh chuẩn SEO cho bài đăng trên Blogspot

Cách sử dụng thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh chuẩn SEO cho bài đăng trên Blogspot

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh chuẩn SEO cho bài đăng trên [Blogspot], đây là phương pháp giúp cho bài viết trên blog của bạn sẽ được công cụ tìm kiếm đánh giá cao hơn.

Bật thẻ tiêu de robot tùy chỉnh

Để sử dụng thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh chuẩn SEO cho bài đăng trên Blogspot chúng ta làm như sau:

Cách sử dụng thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh trên Blogger

Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1:// Bạn truy cập vào trang quản trị Blog, Nhấn vào phần Cài đặt >> Tìm kiếm mục Trình thu thập thông tin và lập chỉ mục.


Bước 2:// Ở đây chúng ta sẽ lần lượt bật 2 chức năng Robots.txt tùy chỉnh(1)Tiêu đề robot tùy chỉnh(2) lên.

1.// (1) Robots.txt tùy chỉnh

- Trong mục (1) Robots.txt tùy chỉnh chúng ta nhấn vào dòng dưới Robots.txt tùy chỉnh để điền thuộc tính file robots.txt.

- File robots.txt là một dạng file rất đơn giản có thể được tảo bởi công cụ Notepad. Để các bộ máy tìm kiếm quản lý index nội dung của website bạn.

- Chúng ta copy mã code robots.txt chuẩn SEO cho Blogger phía dưới và dán vào ô Robots.txt tùy chỉnh của bạn. Thay đổi địa chỉ ở các dòng màu đỏ theo địa chỉ Blog của bạn sau đó lưu lại.


User-agent: Mediapartners-Google 

Disallow: 

User-agent: * 

Allow: / 

Disallow: /search 

Disallow: /*?updated-max=* 

Disallow: *archive.html 

Sitemap: https://blogluongvu.com/feeds/posts/default?orderby=UPDATED 

Sitemap: https://www.blogluongvu.com/sitemap.xml 

Sitemap: https://blogluongvu.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=200


* User-agent: Tên loại bot ví dụ: Googlebot, Bingbot,…

* Disallow: Không cho phép.

* Disallow: /search - Chặn 1 thư mục và mọi thứ nằm trong nó.

* Disallow: *archive.html - Chặn 1 trang lưu trữ.

* Sitemap: - Đường dẫn sơ đồ của trang web.

//. Sau khi lưu lại chúng ta sẽ kiểm tra xem file robots.txt mà ta vừa mới cài đặt đã hoạt động chưa thì chúng ta làm như sau: Nhập địa chỉ trang Blog của bạn và thêm vào sau đó /robots.txt - ví dụ: https://blogluongvu.com/robots.txt.


2//. Mục Tiêu đề robot tùy chỉnh(2).

//. Chúng ta sẽ lần lượt chọn các thẻ tùy chỉnh và làm như sau:

1. Các thẻ dùng cho trang chủ.2. Các thẻ dùng cho trang tìm kiếm và lưu trữ.3. Các thẻ dùng cho bài đăng và trang.
Thẻ tiêu đềÝ nghĩa
allKhông hạn chế để lập chỉ mục hoặc phục vụ. Lưu ý: lệnh này là giá trị mặc định và không có hiệu lực nếu được liệt kê rõ ràng.
noindexKhông hiển thị trang này trong kết quả tìm kiếm và không hiển thị liên kết Bộ nhớ cache trong các kết quả tìm kiếm.
nofollowKhông hoạt động theo các liên kết trên trang này
noneTương đương với noindex, nofollow
noarchiveKhông hiển thị một liên kết Bộ nhớ cache trong các kết quả tìm kiếm.
nosnippetKhông hiển thị một đoạn trong kết quả tìm kiếm cho trang này
noodpKhông sử dụng siêu dữ liệu từ Dự án Open Directory Project cho các tiêu đề hoặc đoạn trích được hiển thị cho trang này.
notranslateKhông cung cấp bản dịch của trang này trong kết quả tìm kiếm.
noimageindexKhông cung cấp bản dịch của trang này trong kết quả tìm kiếm.
unavailable_afterKhông hiển thị trang này trong kết quả tìm kiếm sau ngày / giờ được chỉ định. Ngày / giờ phải được chỉ định ở định dạng RFC 850.

Trong bài viết này mình vừa chia sẻ cho các bạn cách sử dụng thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh chuẩn SEO cho bài đăng trên Blogger. Mong rằng bài viết này sẽ hữu ích đồi với các bạn.


No comments