Máy tính không truy cập được trong mạng LAN Win 10

Máy tính không nhìn thấy nhau trong mạng Lan, Nhìn thấy máy trong mạng LAN nhưng không vào được, không truy cập được máy tính trong mạng LAN chạy Windows 10, 8, 7.

không nhìn thấy nhau trong mạng lan

Các trường hợp thực tế khi sử dụng máy tính trong mạng LAN đó là khi sử dụng máy tính chạy Windows 10 nhưng không truy cập được các máy tính chạy cùng hệ điều hành Windows 10 hoặc Windows 8, Windows 7 mặc dù ping hai máy vẫn thấy. 

Máy tính không truy cập được trong mạng LAN.

Trường hợp 1.// Không truy cập được máy tính trong mạng LAN chạy Windows 10, 8, 7.

Bạn sẽ gặp thông báo xuất hiện như hình bên dưới:Cách sửa lỗi như sau: 

Nhấn tổ hợp phím Windows + R sau đó nhập Regedit >> Nhấn Enter

– Bạn tìm đến giá trị bên dưới theo đường dẫn bên dưới (Default Registry Value):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters] “AllowInsecureGuestAuth”=dword:0

 Sau đó sửa thành (Configured Registry Value):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters] “AllowInsecureGuestAuth”=dword:1

Thay đổi giá trị trường Dword từ 0 >> 1.


Trường hợp không có mục AllowInsecureGuestAuth chúng ta sẽ khởi tạo cho nó bằng cách: Nhấn chuột phải vào khoảng trắng phía bên phải chọn NEW >> DWORD (32-bit) Value >> Nhập tên AllowInsecureGuestAuth vào và thay đổi trị số như bước trên.

– Nếu vẫn chưa được bạn thao tác thêm bước sau:

Bạn Click chuột phải vào Computer hoặc This PC → Manage → Local Users and Group → Users → Bạn Disable user Guest


Trường hợp 2: Lỗi không truy cập được vào máy tính chạy Windows 7, XP vì SMBv1 bị vô hiệu hóa.

Bạn sẽ nhận được thông báo như hình:

smb bị vô hiệu hóa

Lưu Ý: Thật sự cần thiết thì mới bật chức năng SMBv1 lên nhé, vì tính năng này không còn an toàn nữa, và nếu không cẩn thận thì bạn sẽ tấn công mã hóa dữ liệu. Nếu bạn muốn bật lên lại thì trong máy tính của bạn phải có AntiVirus để ngăn chặn tấn công từ bên ngoài. Bạn bật lại tính năng SMBv1 như sau:

Vào Control Panel → Program and Features → Turn Windows features on or off → check vào dấu + SMB 1.0/CIFS File Sharing Support → chon SMB 1.0 Client/Server
bật lại tính năng SMBv1

Khởi động lại máy tính và kiểm tra lại nhé !

Trường hợp 3.// Máy tính ping thì thấy nhưng truy cập không được.

– Bạn có 2 máy tính, máy A ping thấy máy B nhưng không thể truy cập được máy B, mặc dù máy B đã share và add user Everyone, tuy nhiên máy B thì truy cập được máy A. Đây là trường hợp thực tế mình gặp và cuối cùng thì mình cũng đã xử lý được, chia sẻ với các bạn để các bạn nếu có gặp thì tham khảo nhé.


+ Trước tiên, bạn mở Local security policy bằng 1 trong những cách bên dưới: 

Start -> Programs -> Administrative Tools -> Local Security Policy 

hoặc 

Start -> Run -> gõ secpol.msc và Enter 

hoặc 

Start > Run > gõ gpedit.msc  và enter  > Computer Configuration > Windows Settings 


+ Tiếp theo vào Security Settings > Local Policies > User Rights Assignment 

Sau đó, Double click vào mục Access this computer from the network và thêm user Everyone vào nếu chưa có. 


+ Tiếp theo, bạn vào mục Security settings / local policies / user rights assignment ở muc Deny access to this computer from the network  bạn remove user GUEST đi.

Tiếp theo bạn khởi động lại máy tính và kiểm tra lại xem đã được chưa nhé!


Trường hợp 4.// Máy tính ping được nhưng truy cập không được, bị lỗi Error code 0x80070035

Bạn sẽ nhận được thông báo như hình:

Error code 0x80070035

Trước khi fix lỗi bạn phải kiểm tra 2 máy tính có cùng dãy ip chưa. Không thể một máy có IP 192.168.0.123 mà lại truy cập được vào máy có IP 192.168.1.123. Tất nhiên vẫn có thể được, tuy nhiên vấn đề này lại liên quan đến VLAN hoặc thiết bị cho phép cấu hình 2 dãy IP khác nhau thông nhau. Vấn đề này chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài sau nhé!

– Sau khi kiểm tra 2 máy tính cùng dãy IP và tường lửa của Win và tường lửa của Antivirus xong, bạn phải đảm bảo rằng tường lửa đã được đặt ở chế độ Off. Nhưng vẫn báo lỗi Error code 0x80070035, chúng ta sẽ thử các cách bên dưới nhé!


+ Cách 1: Vào Services tìm mục tên: TCP/IP NetBios Helper đã được Start chưa. Nếu chưa thì Start lên, khởi động lại máy tính và thử lại được chưa. Như hình dưới là ok.


+ Cách 2: Vào Local Network → Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Properties → Advanced → chọn tab WINS → chọn Default hoặc Enable NetBIOS over TCP/IP → OK để lưu lại, như hình bên dưới:


+ Cách 3: Sử dụng lệnh gpedit.msc để vào Group policy 

Computer Configuration → Windows settings → Security Settings → Local policies → Securiy Options → Network Security : LAN manager authentication level → chọn lại là Send LM & NTLM – user NTLMv2 senssion security if negotiated → Apply → OK, thoát group policy, sử dụng lệnh gpupdate /force để cập nhật lại Policy 


+ Cách 4: Sử dụng lệnh gpedit.msc để điều chỉnh lại 2 mục sau. 

Trong Computer Configuration → Windows settings → Security Settings → Local policies → Securiy Options điều chỉnh khoá Account : Limit local account use of blank password to console… chọn Disable và khoá Network access: Sharing and security mode for local account thành Classic Sau đó dùng lệnh gpupdate /force để update lại gpedit và thử lại nhé. 


Giờ bạn thử lại xem thử có đã truy cập được chưa nhé.

Chúc các bạn thành công!

No comments