Bộ Meta thân thiện với SEO chuẩn cho Blogger

 Cách thêm thẻ meta thân thiện với Seo trong Blogger

meta thân thiện với seo

Thẻ meta là bộ mô tả chi tiết bài đăng rất quan trọng cho công cụ tìm kiếm biết blog và bài đăng trên blog là gì. Thẻ meta cung cấp mô tả về bài đăng ở định dạng HTML của blog. Phần mô tả nhỏ này được gọi là siêu dữ liệu. Nó có thể được đọc bởi các công cụ tìm kiếm khác nhau và trình thu thập thông tin web của họ. 

Các công cụ tìm kiếm như Google sử dụng bot để trích xuất siêu dữ liệu từ các thẻ meta để hiểu thông tin quan trọng về blog và bài đăng trên blog. Công cụ tìm kiếm có thể sử dụng thông tin này để hiển thị trang web của bạn trên kết quả tìm kiếm của họ và quan trọng nhất là mục đích xếp hạng, cuối cùng, nó giúp trang web của bạn hiển thị các đoạn trích trong kết quả tìm kiếm.

Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu công dụng của một số thẻ Meta trong Blogger nhé!


Thẻ tiêu đề meta (Meta Title Tag)
Tiêu đề thẻ meta là một loại thẻ meta được sử dụng để cung cấp thông tin về
tiêu đề trang cho rô bốt của Google. Sau đó, trang đã được đặt tiêu đề trong
tiêu đề thẻ meta sẽ được hiển thị trên SERP.

<title> Enter Your Blog Title </title>

Thẻ mô tả meta (Meta Description Tag)
Thẻ mô tả meta là Thẻ meta được sử dụng để cung cấp mô tả ngắn gọn về các
trang của trang web. Bởi vì mô tả sẽ được hiển thị trong SERP là ngắn, do đó,
bạn nên tạo một mô tả ngắn với tổng số 130 từ và tối đa là 230 từ.

<meta name = "description" content = "Enter a short description of your
blog" />

Thẻ từ khóa meta (Meta Keyword Tag)
Thẻ meta từ khóa này không còn được sử dụng. Tuy nhiên, theo hiểu biết của
bạn, Thẻ Từ khóa Meta này được sử dụng để cung cấp từ khóa trên các trang web.
Trước đây, thẻ meta này rất hữu ích để hiển thị các trang web của chúng tôi
trong các công cụ tìm kiếm với các từ khóa nhất định mà chúng tôi đã nhắm mục
tiêu. Việc sử dụng thẻ từ khóa meta hiện nay được coi là nhồi nhét từ khóa và
nguy hiểm cho chất lượng SEO.

<meta content="keyword_1, keyword_2, keyword_3, name =" keywords' />

Dưới đây là mã thẻ Meta có ưu điểm là Thân thiện với SEO. Thẻ Meta này cũng
đã được sử dụng rộng rãi và áp dụng cho các mẫu blogger mới.

Bạn copy và thêm mã bên dưới vào trong theme Blog của bạn. đặt sau mã <head> hoặc trước mã </head> nha.

 <b:if cond='data:view.isError'><title>Error 404: Page Not Found</title></b:if>

  <b:if cond='!data:view.isMultipleItems'><title><data:blog.pageName/></title></b:if>

  <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>

    <b:if cond='data:view.isHomepage'><title><data:blog.pageTitle/></title>

    <b:else/>

      <b:if cond='data:view.search.query'><title><data:messages.search/>: <data:view.search.query/></title></b:if>

      <b:if cond='data:view.search.label'>

        <title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>

        <b:else/>

        <title>Recent post: <data:blog.title/></title>

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.isArchive'><title>Blog archive in: <data:blog.pageName/></title></b:if>

    </b:if>

  </b:if>

  

  <!-- Meta Title -->

  <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>

    <meta expr:content="data:blog.pageTitle" property='og:title'/>

    <meta expr:content="data:blog.pageTitle" property='og:image:alt'/>

    <meta expr:content="data:blog.pageTitle" name="twitter:title"/>

    <meta expr:content="data:blog.pageTitle" name="twitter:image:alt"/>

    <b:else/>

    <meta expr:content="data:blog.pageName" property='og:title'/>

    <meta expr:content="data:blog.pageName" property='og:image:alt'/>

    <meta expr:content="data:blog.pageName" name="twitter:title"/>

    <meta expr:content="data:blog.pageName" name="twitter:image:alt"/>

  </b:if>

  <meta expr:content="data:blog.title" property='og:site_name'/>

  

  <!-- Meta Image -->

  <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>

    <meta expr:content="data:blog.postImageUrl" property='og:image'/>

    <b:else/>

    <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>

      <meta expr:content="data:blog.postThumbnailUrl" property='og:image'/>

      <b:else/>

      <meta content="IMAGE_THUMBNAI_CỦA_BẠN" property='og:image'/>

    </b:if>

  </b:if>

  <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>

    <meta content="IMAGE_THUMBNAI_CỦA_BẠN" name="twitter:image"/>

    <b:else/>

    <meta expr:content="data:blog.postImageUrl" name="twitter:image"/>

  </b:if>

  <b:if cond='data:view.isPost'>

    <link expr:href="resizeImage(data:blog.postImageUrl, 700, &quot;18:9&quot;)" rel="image_src"/>

  </b:if>

  

  <!-- Meta Description -->

  <meta expr:content="data:blog.metaDescription" name="description"/>

  <b:if cond='data:blog.metaDescription'>

    <meta expr:content="data:blog.metaDescription" property='og:description'/>

    <b:else/>

    <meta expr:content="data:post.snippet" property='og:description'/>

  </b:if>

  <meta expr:content="data:blog.metaDescription" name="twitter:description"/>

  

  <!-- Meta Keywords -->

  <meta expr:content="data:blog.title + &quot;, &quot; + data:blog.pageName" name="keywords"/>

  <meta expr:content="data:blog.title" property='article:tag'/>

  

  <!-- Link Canonical -->

  <link expr:href="data:blog.url" rel="canonical"/>

  <link expr:href="data:blog.url" hreflang='x-default' rel="alternate"/>

  <meta expr:content="data:blog.canonicalUrl" property='og:url'/>

  

  <!-- Site Owner -->

  <meta content="YOU_NAME" name="Author"/>

  <link href="https://www.facebook.com/#" rel="me"/>

  <link href="https://www.facebook.com/#" rel="author"/>

  <link href="https://www.facebook.com/#" rel="publisher"/>

  <meta content="YOU_FB_ADMIN" property='fb:admins'/>

  <meta content="YOU_FB_PAGES" property='fb:pages'/>

  <meta content="YOU_FB_APP_ID" property='fb:app_id'/>

  <meta content="https://www.facebook.com/#" property='article:author'/>

  <meta content="https://www.facebook.com/#" property='article:publisher'/>

  <meta content="TWITTER_ID" name="twitter:site"/>

  <meta content="TWITTER_ID" name="twitter:creator"/>

  

    <!-- Link Icon -->

  <link expr:href="data:blog.homepageUrl + &quot;/favicon.ico&quot;" rel="icon" type="image/x-icon"/>

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-BSZfaIBwRgQ/X00DngtHlEI/AAAAAAAACyU/CoW9XJJNyl05k-74VUq3BWsxefIYqK93QCLcBGAsYHQ/s1600/ms-icon-310x310.png" rel="apple-touch-icon"/>

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-6rIVfBcWv-Q/XuGnFy6l-6I/AAAAAAAAPn4/H1WKmAA8kTA3HyzzPmD3eEcwmhSn_1s5ACK4BGAsYHg/s57/median-logo.png" rel="apple-touch-icon" />

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-BuYSYQltDLk/X00BAORNaLI/AAAAAAAACw4/vAPTbRugiWM_CVN0PSHqlTu3f3sk3p5eQCLcBGAsYHQ/s1600/android-icon-72x72.png" rel="apple-touch-icon" />

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-wBgT5Okdfbo/X00BChQwIVI/AAAAAAAACw8/a6AhnwPOcf4_JfGX1enG4fRs1iofKeV0gCLcBGAsYHQ/s1600/apple-icon-76x76.png" rel="apple-touch-icon" />

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-bTUQ4V2BrB4/X00BEx27mdI/AAAAAAAACxA/SbzPoZVXY-EOj055zV-EQyAgm2YStrEMACLcBGAsYHQ/s1600/apple-icon-114x114.png" rel="apple-touch-icon" />

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-wtVedMc3X1Q/X00BKCFH_MI/AAAAAAAACxI/cZpG7MYfRfcFFTQ6k7ZAmF39qD2sDp1uACLcBGAsYHQ/s1600/apple-icon-120x120.png" rel="apple-touch-icon" />

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-Ym0e1sYBMrc/X00BMalYWaI/AAAAAAAACxM/Fr_kj0jnQHQMwnLQhSSAElRAroI6uGn5ACLcBGAsYHQ/s1600/android-icon-144x144.png" rel="apple-touch-icon" />

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-qK3h1DtLFwk/X00BOyZIWfI/AAAAAAAACxQ/IJMjsYKDyCAynUF5lC8z8jI59Fgo-xHzQCLcBGAsYHQ/s1600/apple-icon-152x152.png" rel="apple-touch-icon" />

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-zxK8lqmjn2E/X00BdpbJZMI/AAAAAAAACxg/Yjqx7nJdiToLkFfYj29fhTus0oiOJYwAgCLcBGAsYHQ/s1600/apple-icon-180x180.png" rel="apple-touch-icon" />

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-8jJ4_XeNvsM/X00BqjR6gCI/AAAAAAAACxo/qTBJTAjcN_osd_yhqCfIVqlm7HxyJVwWACLcBGAsYHQ/s1600/android-icon-192x192.png" rel="icon"  type="image/png"/>

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-zT86FtPf7oc/X00BvSYqm4I/AAAAAAAACxw/eaKk1AsQeH8aQHBKjTpeKQC1Cv8IRMrhQCLcBGAsYHQ/s1600/favicon-96x96.png" rel="icon"  type="image/png"/>

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-nWZ9NDwCNEg/X00BxeEBmFI/AAAAAAAACx0/6qx1KuNBVOc_ghmSOsrvvr_4Q90Y0TAKgCLcBGAsYHQ/s1600/favicon-32x32.png" rel="icon"  type="image/png"/>

  <link href="https://1.bp.blogspot.com/-BSZfaIBwRgQ/X00DngtHlEI/AAAAAAAACyU/CoW9XJJNyl05k-74VUq3BWsxefIYqK93QCLcBGAsYHQ/s1600/ms-icon-310x310.png" rel="msapplication-TitleImage"/>


  <!-- Theme Color -->

  <meta content="#005af0" name="theme-color"/>

  <meta content="#005af0" name="msapplication-navbutton-color"/>

  <meta content="#005af0" name="apple-mobile-web-app-status-bar-style"/>

  <meta content="yes" name="apple-mobile-web-app-capable"/>

  

  <!-- Blogger Rss -->

  <meta content="blogger" name="generator"/>

  <link href="https://www.blogger.com/openid-server.g" rel="openid.server"/>

  <link expr:href="data:blog.url" rel="openid.delegate"/>

  <link expr:href="data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;" expr:title="data:blog.title + &quot; - Atom&quot;" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>

  <link expr:href="&quot;//www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;" expr:title="data:blog.title + &quot; - Atom&quot;" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>

  <link expr:href="data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;" expr:title="data:blog.title + &quot; - RSS&quot;" rel="alternate" type="application/rss+xml"/>

  

  <!-- Open Graph -->

  <meta content="article" property='og:type'/>

  <meta content="vi_VN" property='og:locale'/>

  <meta content="vi_VN" property='og:locale:alternate'/>

  <meta content="vi_VN" property='og:locale:alternate'/>

  <meta content="summary_large_image" name="twitter:card"/>

    

  <!-- Robots Search -->

  <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=5.0" name="viewport"/>

  <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv='Content-Type'/>

  <meta content="IE=Edge" http-equiv='X-UA-Compatible'/>

  <meta content="Quảng Bình, Việt Nam" name="geo.placename"/>

  <meta content="vi" name="geo.country"/>

  <meta content="VN-23" name="geo.region"/>

  <meta content="all-language" name="language"/>

  <meta content="global" name="target"/>

  <meta content="global" name="distribution"/>

  <meta content="general" name="rating"/>

  <meta content="1 days" name="revisit-after"/>

  <meta content="true" name="MSSmartTagsPreventParsing"/>

  <meta content="index, follow" name="googlebot"/>

  <meta content="follow, all" name="Googlebot-Image"/>

  <meta content="follow, all" name="msnbot"/>

  <meta content="follow, all" name="Slurp"/>

  <meta content="follow, all" name="ZyBorg"/>

  <meta content="follow, all" name="Scooter"/>

  <meta content="all" name="spiders"/>

  <meta content="all" name="WEBCRAWLERS"/>

  <meta content="aeiwi, alexa, alltheWeb, altavista, aol netfind, anzwers, canada, directhit, euroseek, excite, overture, go, google, hotbot. infomak, kanoodle, lycos, mastersite, national directory, northern light, searchit, simplesearch, Websmostlinked, webtop, what-u-seek, aol, yahoo, webcrawler, infoseek, excite, magellan, looksmart, bing, cnet, googlebot" name="search engines"/>

  

    <!-- Cache-control config -->

<include expiration='7d' path="*.css"/>

<include expiration='7d' path="*.js"/>

<include expiration='3d' path="*.gif"/>

<include expiration='3d' path="*.jpeg"/>

<include expiration='3d' path="*.jpg"/>

<include expiration='3d' path="*.png"/>

<include expiration='3d' path="*.webp"/>

<include expiration='3d' path="*.ico"/>

<meta content="sat, 02 jun 2020 00:00:00 GMT" http-equiv='expires'/>

<meta content="public" http-equiv='Cache-control'/>


  <!-- font awesome -->

  <script async="async" crossorigin='anonymous' src="https://kit.fontawesome.com/60dba57664.js"/>

  

  <!-- Sife Verification -->

  <meta content="YOU_GOOGLE_SEARCH_CONSOLE_CODE" name="google-site-verification"/>

  <meta content="CODE_VERIFY_DOMAIN" name="p:domain_verify"/>

  <meta content="DCMA_VERIFY_CODE" name="dmca-site-verification"/>

  <meta content="CODE_VERIFY_BING_SEARCH" name="msvalidate.01"/>

  <meta content="YOU_NAME" name="copyright"/>

  

    

  <script type="application/ld+json">

    {

      &quot;@context&quot;: &quot;https://schema.org&quot;,

      &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;,

      &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl.canonical/>&quot;,

      &quot;name&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,

      &quot;alternateName&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,

      &quot;potentialAction&quot;: {

        &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;,

        &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl.canonical/>search?q={search_term_string}&amp;max-results=8&quot;,

        &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term_string&quot;

      }

    }

  </script>

 

Các bạn chỉnh sửa những dòng được bôi đỏ trong đoạn code cho phù hợp với Blog của mình nhé.

Lưu ý: – Để làm cho mô tả tìm kiếm hoạt động, chỉ cần bật mô tả tìm kiếm từ cài đặt, để làm điều đó, hãy đi tới trang tổng quan blog của bạn >> Settings >> Navigate to Meta Tags  và bật tùy chọn mô tả tìm kiếm lên nhé.

Hy vọng với cách thêm thẻ meta thân thiện với Seo trong Blogger 2020 này nó có ích với bạn. Chúc bạn thành công.

Cách thêm thẻ meta thân thiện với Seo trong Blogger, Add Seo Friendly Meta Tags In Blogger, Cách thêm thẻ meta thân thiện với Seo trong Blogger, How to Add Seo Friendly Meta Tags In Blogger, thêm thẻ meta thân thiện trong Blogger, thêm thẻ meta trong Blogger,

No comments