Hướng dẫn cách tải file bị giới hạn số lần tải trên Google Drive

Cách tải file drive khi bị giới hạn


Để tải file khi bị giới hạn các bạn cần đăng nhập một tài khoản google sau đó thêm nhấn vào icon thêm file vào tài khoản của bạn như hình ảnh bên dưới:Chọn vào Drive của tôi:


- Chọn nút: Thêm lối tắt ở đây:


- Sau đó nhấn vào Mục Folder (1) và chọn Drive của tôi.


- Sau khi vào Drive của các bạn, sẽ có 1 lối tắt truy cập nhanh tệp mà bạn cần tải về, nhấn chuột phải vào tệp bạn cần tải về (1)chọn Tạo bản sao (2).


- Sau khi nhấn tạo bản sao, một bản sao được lưu dẫn vào Drive của bạn với tên mặc định "Bản sao của ...tên tệp tin bạn cần tải", các bạn nhấn chuột phải chọn tải xuống để tải file về.


Chúc bạn tải file thành công !

No comments