Windows 10 Product Key miễn phí cho Windows 10 Home, Education ,Pro

Windows 10 Product Key miễn phí cho Windows 10 Home, Windows 10 Education ,Windows 10 Pro.
Windows 10 là hệ điều hành được sử dụng nhiều nhất được phát hành vào tháng 7 năm 2015. Có thể nói, hiện nay số lượng người sử dụng và dùng Windows 10 cực kỳ nhiều vì nó tiện dụng cũng như có nhiều tiện ích mà người dùng ưa thích. Tuy nhiên cũng như những bản Windows trước đây, thì để sử dụng vĩnh viễn được thì các bạn cần phải có Key để sử dụng bản quyền của phần mềm này. Nếu bạn gặp vấn đề trong hệ thống Windows 10 và muốn sửa chữa hoặc cài đặt lại Windows thì bạn cần có Windows 10 bản quyền hoặc serial key.


Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn danh sách Windows 10 Product Key: Windows 10 Home Product Key, Product Key Windows 10 Pro, khóa sản phẩm Enterprise 10 của Windows. Bạn có thể tìm thấy nó dưới đây:


| Key Windows 10 Home 

TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 
KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3 
Windows 10 Home – YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 
Windows 10 Home Single Language – BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT 
Windows 10 Home Country Specific – N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD 

| Key Windows 10 PRO, Ultimate 

W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX 
FJT8C-2WNKT-DKPQG-JYHXD-YBFFC 
X4XQN-VMKJH-7TCVD-TB3QT-KTPKM 
3MXN9-Y96QV-RPYHW-RKQQJ-XW3GY 
NFKWT-HFWJW-93DP7-M3GMQ-FM49M 
NVTPG-P4YBM-KDH2X-GHQ99-66PKM 
NF3RK-PHM7C-8743J-X2X92-J44DB 
YW9TN-9M6H7-MKTJ4-H7FQW-4VV3B 
NCH3J-3Y32T-QY4Y9-4CDK3-C3726 
N24DD-FGXK3-2RWYX-6D87B-HT672 

| Key Windows 10 Pro Online (active ngay) 

– FN29M-6M73B-PHRRG-BFTBJ-Q667C 
– RVF7N-6C7KH-YR4BK-7CG6R-CR4DB
– 22F2H-N6W3D-XYJCD-K8P6V-9BT6Y
– 22QK9-3N6FK-VDGRD-4PK8J-XW3GY 

| Windows 10 Education 

M4CVH-V3N42-W6VDX-6RCFF-Q9MM3 
77NHM-3Y47X-4VXY8-TX8G3-B98WD 
R3J9J-NVY2T-XRT92-KHB7T-C9XRQ 

| Windows 10 Enterprise 

BNJ87-JYH2B-DGXWM-JJVMR-Q9MPF 
NKV62-XMG4T-MXHBB-WFKXW-TQ72F 
NM2DF-K222V-PD7HF-MGR32-V8RCF 
QG2NR-J3M4R-VPXVY-3C7PW-Q69R4 
KCJGC-X8NVT-2Q4T9-RYQDJ-33WWR 
9MNVQ-WMHGD-TTG9C-3M9CY-F9CJR 
F3C2D-NWJHV-WFQ6X-VTJXF-CR4CF 

| Windows 10 Professional 

GF9FM-JPDRV-PG8JC-PRY6V-69GF8 
G4G26-N89H2-QW7TD-DM66Y-2PQGT 
XG3QN-X3BXX-YCV2K-QXGBW-7FR9G 
PGJDR-KNXCM-HF369-XJYPD-C3726 
MW6NC-CG64K-D9CBM-WVJRY-XBT6T 
6T6BN-DGX2C-K7BQP-9G798-VH66T 
XYNRW-DFYKC-BX3W2-J6CYX-JXCKG 
WWYRK-DNCT8-DTW7G-887M8-33WXG 
9WXQD-VN668-7HC2T-7XJ6H-JQKTT 
N9XJ7-7DBP2-PDFPG-JPMK6-QYH26 
89NJ7-GQTV6-WGXQH-KRV2H-7QWXG 
J7YP7-3NGMX-MMJPM-PM4JT-KTPKG 
VNMMV-MJ7QF-8DC43-CCF24-6Q726 
RPHNW-CQD7T-PM4YR-Q4QFB-KD726 
CGQKN-B2R4Y-9H7HQ-KKW66-J2QGT 
4NDRR-JM2QR-YHXFF-G34RJ-7FR9G 
9WJNW-MR3HR-CT89C-VG7WM-DPFC6 
Y9XHT-9NCYM-QDK3F-V4BD7-X766T 
RRT2H-DNWHF-FYM27-K762F-X2FC6 
8NW62-63WP6-YRGHQ-C8VYK-TF4C6 
3MHPY-NVGPX-M2H3F-QKMPD-63BP6 
XJ84C-DNB88-7RXFD-9PT6Q-FM49G 
2JNXW-MGGFG-8TX94-882PY-QJ3GT 
WDNT8-7RMGQ-4TY86-KX686-MKMP6 
JGVRH-NVXFR-WGD63-Y6R6P-7CFC6 
NHQ7R-QCPP2-DD479-7KJ7C-4RG6T 
6VNF9-KCGXB-WJQ2K-4X9RW-TQ726 
Y6C83-KFNVJ-GJ27D-TWB3C-XTPKG 
D4KRN-M9BK2-6WPB9-87J9R-HQWXG 
3FBYH-K2N9X-46FB8-PFX77-KHJXG 
HD3WH-2NQRC-YT9BQ-MW9VV-FJRC6 
4BHJN-93KVQ-9TB6T-J7787-4C2KG 
N2WRX-V2GR7-H9FFH-4FG3W-QDBP6 
N4KK9-J9FPQ-7FT9R-RKTP7-QPFC6 
43G2H-MNDD2-83JWD-KM2DD-KKXTT 
29NHK-MB9RK-JXQX7-WJXXG-PDKTT 
NY8Q2-824WQ-3VDYX-JW2PY-F9CKG 
G6NFH-GB7PY-X4JWP-6G4GX-8QKTT 
7PXWY-VNKY3-7XWMW-M8D3D-QRR9G 
GH84N-TP8R3-T8Q76-KM6F2-FX8XG 
DQWR3-96N36-QKJKM-YXBC3-PYT6T 
HY7YH-NB8BX-BJHBW-PHW2K-WTYP6 
9HN9X-WDP2T-KYBD2-QXT2K-C7JXG 
WN242-VRC74-PRY4C-CP46R-Q9MP6 
3WYRY-4NJ8W-YDQPR-X8GF2-YKMP6 
3YMPN-4J4Q8-CXKDP-4VTPD-WQKTT 
92NFR-V34GB-PJWY6-V6WXF-K4R9G 
8WGQ9-NQ4PG-TXKBM-3VP9H-VT9TT 
RRT8P-NYJJR-Y3FPC-2BDH7-46YP6 
P686W-YN7C2-BMWM6-64J4P-TMT6T 
96DJN-KC9QJ-CWPRM-3RXBY-6VJXG 
DR2BD-2DN83-PYRHX-P2T8Q-2WF9G 
97QN7-C9MMK-9GPPV-CJCQX-66PKG 
PCXN6-QPVG2-K6RP9-3P6HC-4RG6T 
GHVRM-NXCCY-P3KTD-PPQBC-6JF9G 
NQFCV-G4WPD-P83DV-J2VJ4-VMH26 
3N8V6-MT9J3-HJJ36-Q3RD8-CPQGT 
W9XVN-B93DG-6PJQ8-HY32M-TXXTT 
HGX4F-K7NJ6-8D63G-CTVF9-HCFC6 
4QVD9-NF24R-9JXHK-429J4-BY49G 
NV9HJ-TB9R4-MVBXM-KMD3V-R9CKG 
QDGJN-2YK42-RVKHF-RY386-HFR9G 
NYH2C-MWGYC-RP86P-T4TRQ-VXMP6 
JKFJB-VNFMK-GC4FX-6TXQJ-D9MP6 
N29F7-BY8R7-Y9CPX-46JD6-RRG6T 
NJCDC-BT43R-T48J8-TKQY2-76DGT 
RHGNC-M94MX-VFGX8-QQJKD-PYT6T 
T3MVN-9WKDB-T74CD-6MMCY-43KTT 
RQ4XN-4PHTJ-4JYM9-H3TDF-DJ3GT 
JN8BJ-B868J-PVDQQ-W9HQT-KTPKG 
RWXVW-MWNF6-RHVQQ-68GVQ-XHJXG 
4W47N-GPYR7-HXG6V-DV69D-JTYP6 
KNP7J-MWGR9-VGCH4-2GWGH-FJRC6 
MTDYN-7TQMB-RFJJR-XMYMJ-K2FC6 
9NK3V-9KRXM-93TQH-DVVT7-CYT6T 
4T7CK-N8B7G-3YWWF-WM6V3-BG9TT 
Y4TN6-KD2JR-DJ6B7-FWPXG-D3WXG 
N64BH-47C2R-3WY7K-QP6MB-PR4C6 
WQNDG-22PR6-6MY93-VHYBJ-Q69TT 
CYPN9-HJVCN-4K4QQ-DB869-V22KG 
JHDNW-WF47B-37T3R-W9XD8-K2FC6
NCB9D-P3XG3-YWHKY-T9K9X-V22KG 
8N48G-7W6B3-C63Y9-K7779-JXCKG 
XK6GN-HGQGQ-6JHW6-R9YDG-YG9TT 
D8W7G-ND6M8-WX4DR-7GX4T-4M49G 
MQ8GP-MNTFB-B3MB6-32V2C-YKMP6 
GNJBY-MCGKC-QH33R-BYDF9-C7JXG 
VT9MN-6TDF2-QYTD4-XW9VW-K2FC6 
F39YY-N6TQ3-BMG9R-9PGJT-QYH26 
NY66J-88XMM-CWYMH-QF6RK-JXCKG 
NY3XQ-7MBFJ-GT4CY-VF4BC-9QBP6 
NXXPH-WX973-T2TGD-QPK8Q-RJRC6 
NXMQT-HFHKJ-GR7QJ-W9CDQ-9766T 
WNPT7-CHJDB-3HBTK-D92RW-TQ726 
N7C6M-YQ63V-PF9QW-JX24D-T6PKG 
FJ69C-HNV4P-7Y4WJ-4H6JK-Y7V26 
NFFHG-KH6FB-PXW9R-RJJR8-J8F9G 
B9H2N-F6WMQ-C4Q8Y-QPK8H-MBH26 
GNGQK-6RXG3-Q2VQV-9BG24-CR4C6 
2FHRT-NDGC8-TFGQW-67HRY-3GPKG 
7N9Y4-GJQHK-6RDQG-XPFF4-8B49G 
Y78NF-RHW64-XQQJD-TFFJY-JK8XG 
4Q4HH-NKW7H-DQ7WG-FTKX8-J8F9G 
HPBXC-28NXF-6CTXW-DBKB9-GJF9G 
34TPV-2NH3H-Q8QMJ-Y7GR6-Y98XG 
77TXN-2D8W2-MBG8K-K442X-TF4C6 
CJCNV-KCRCQ-3TJG3-46CRJ-29XTT 
YF638-NK3RM-K76VX-QJB72-DDBP6 
X8JKN-KK8FT-GMFRG-RBBMY-2PQGT 
TR93N-JJ2B8-DH7Y9-VRRCR-VMH26 
QHBRV-N7QJ2-6GKKW-CP7BR-CR4C6
JPJYR-7NVFF-GDR3G-WXXMP-MP2KG 
T2Y2B-PWNK7-9R7G9-7F94M-K766T 
H7JNB-J2C2R-T89XM-V992W-K2FC6 
TRCM9-8JN9T-QDDPK-TH62F-FC2KG 
YHNBF-HMMWJ-KW846-3Y4W8-2GYP6 
FPBNH-3GQ2G-6P97F-4B6H4-9W3GT 
R3786-WYNRC-QY6MB-DCCJF-MWRC6 
3BNQX-XQ6BT-RY7D6-6D3WJ-XW3GT 
33WM2-4N843-TMVXR-J4CMJ-2GYP6 
TMNPJ-4XC3C-B26QW-HCJBR-CR4C6 
N6QQF-R4XHR-YP9XW-K9XRF-Q9MP6
NMQXP-V8T6F-BG2FQ-WYFCH-7QWXG 
XVFTN-JCGB9-R97MY-XJ6FT-YG9TT
FMWRY-FPN6C-WP39W-PR6RT-YG9TT 
4CJNC-DDM9Y-Q8KG3-6XPX9-RM49G 
PNT7F-97X8K-JKQ76-9P4BT-XQBP6 
NM3P8-JYFFG-39X7M-F2GQB-WHV26 
JF3YN-FP33H-RKV77-HV3BJ-9TPKG 
QBXCC-FN4Y3-TFM28-KJJDW-82QGT 
QBN7H-FYXVX-86RM3-QP6BK-M98XG 
QBG34-YNKX3-QBJ2V-RHY38-9TPKG 
Q48J6-46NQF-Y6YBJ-2HG8J-PKCKG 
PWX3M-NT4YJ-M6JVK-T6FR8-82QGT 
PRGKM-6NWK2-P68W4-H4CTR-K4R9G 
PQDQN-KXJ2J-Q2273-W6K46-GMT6T 
PQ8YN-7WQVY-HW966-H96BY-CWF9G 
PNWTV-W6C68-CPGPV-YPF4Q-VXMP6 
PNTB6-4986V-7WGXY-GWPV8-29XTT 
QCC9T-NRD9M-7GP3K-TQ3X2-BTDGT 
QFQF2-FCNDK-CFRJ8-9HPKT-P7JXG 
QHWN4-349P4-GM6YD-8XP37-8HV26 
QJNB7-8TGVP-823CY-YKBQ3-H22KG 
QN7HB-4BGFH-QRPQD-FCRJC-XTPKG 
QT4P4-NFQQ4-4FRBV-YB3MW-MTDGT 
QVQDQ-NG8GK-G3KMG-P46BQ-BG9TT 
QYM2G-XNC8V-MMRPM-RVPMQ-BG9TT 
R29FW-KVN37-XYHFH-26QPF-JHV26 
R6JHF-DN3DX-D7FRF-V3YD3-DV66T 
RHK4G-QVNP9-DV8FB-3FTC2-W2QGT 
RHJWT-KNKMB-P94KB-H4X2H-7QWXG 
RDNM7-HCKDK-WRK4M-7WKDD-KKXTT 
RCNGW-64D87-JPVG4-F98JY-X4R9G 
RCN4J-XB2BM-X27HD-HWDQV-3J3GT 
RC7QK-KNQ2Q-2783H-3J39Y-R6YP6 
RC2Y7-RNMFX-3PPXC-3QB4J-HMH26 
RBFN4-X33PX-7TKY8-T7JGY-K766T 
R8DN8-QWHC7-6RJVR-TMYW9-TF4C6 
R7XWK-NQJ6V-4DYV3-3YWG2-76DGT 

| Windows 10 Pro Education 

8HGNF-QDH27-J4VM6-X37TD-3PF73 
93R6N-DY6B7-6FH8B-J4F4X-QV7YQ 
9H4WX-TN8WC-7CFYX-HC4TM-QJ4BQ 
9HC3C-N4772-D4WPR-PFHFP-TMVYQ 
9HHCQ-NW8GB-TYH6M-9CGV6-3V7YQ 
9KNCH-4FJF3-2MPFG-V4QDG-BP3FD 
B7RBD-4NY6J-6JK4Y-K63GQ-4GFBQ 
B983N-2T7V8-B8BXK-29FWX-RM64D 
BCMB9-QNY94-Q279R-VMHGY-G3CH3 
BG3FY-FVNVR-TXX77-78QGY-92F73 
C3N6J-FTVWB-MY7WB-MD99D-BHBMQ 
CGM3F-NJ86W-4FWGH-G7KK2-P9YMQ 
CHDNW-6CWTG-VHR4R-R682F-JHWV3 
CHNM3-28BT7-3BRKB-63GBJ-WB64D 
CN33F-XQJ7M-PFBYT-7P22W-Q7BMQ 
CRN8T-24GF4-KP4Q9-2K8M8-TQ8V3 
CW8FT-N8P9H-72MM7-T298W-QDCH3 
CWQPT-X6NQ4-6FMC8-XYT44-8B64D 
D2D7Y-QNV42-G62FP-GKQ4J-HMJV3 
D369F-NTP2D-6DJB4-B8GBB-PR473 
D3WKN-Q26X4-27XKR-9G7XP-D7BMQ 
D3WPF-NF76V-VDHCY-WKMMY-CWG4D 
D7PPN-4CK7T-Q2V64-WWJMY-WHWV3 

| Một số key active win 10 khác

– Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 
– Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
– Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD 
– Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY 
– Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 
– Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 
– Windows 10 Professional: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 
– Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT 
– Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 
– Key active Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX 
– Key active Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
– Key active Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 
– Key active Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 
– Key active Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 
– Key active Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
– Key active Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 
– Key active Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ 
– Key active Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 
– Key active Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM 
– Key active Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH 
– Key active Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR 
– Key active Win 10 mới nhất: VK7JG-NPHTM- C97JM-9MPGT- 3V66T

Cách sử dụng Key Windows 10

Để sử dụng các key mà mình cung cấp, thì các bạn nào chưa biết cách nhập key đó vào chỗ nào thì có thể tham khảo hướng dẫn này nhé. 

Bước 1: Các bạn nhấn chuột phải vào My computerchọn Properties để xem hệ điều hành của bạn là Windows 10 Home hay thuộc phiên bản nào để chọn KEY cho phù hợp.


Bước 2: Ở ô tìm kiếm, các bạn tìm kiếm từ Activationchọn Activation Setting


Bước 3: Các bạn nhấp vào dòng chữ “Change Product key“.


Bước 4: Tiến hành copy các key mà mình đã gửi dán vào và chọn Next để tiến hành sử dụng nhé. Lưu ý 1 tý là chúng ta copy KEY đúng phiên bản nhé!
No comments