Khắc phục lỗi No Fonts were found this application may not have been properly installed trong CorelDraw X8

Khắc phục lỗi No Fonts were found this application may not have been properly installed trong CorelDraw X8 Vấn đề: 

- Khắc phục lỗi No Fonts were found this application may not have been properly installed trong CorelDraw X8. 

- Khi các bạn đang trong quá trình sử dụng CorelDraw X8, hoặc sau khi cài đặt và mở Corel Draw X8. Xuất hiện  một thông báo lỗi “No Fonts were found, this application may not have been properly installed” Nếu chọn OK, Corel Draw sẽ ngừng lại ngay lập tức.

Các bạn làm mọi cách: đã gỡ ra và tiến hành cài đặt lại CorelDraw X8 hoặc chúng ta cũng cài lại Font chữ nhưng vấn đề này vẫn không được khắc phục.

Và sau đây là cách giải quyết vấn đề, các bạn hãy thử nhé!

Để Khắc phục lỗi No Fonts were found, this application may not have been properly installed trong CorelDraw X8. Chúng ta cần xóa dữ liệu cơ sở của Font chữ bị hỏng: 

Bước 1. Truy cập đường dẫn C:\Users\<user-name>\AppData\Roaming\Corel\FontDatabase\V1 

Bước 2. Xóa tất cả file có trong thư mục V1. 

Bước 3. Khởi động lại CorelDraw X8 và mở lại.

Chúc các bạn thành công!

No comments