Máy Asus tự động vào Bios

Hiện tượng lỗi tự động vào Bios khi khởi động máy trên các máy Asus. Vậy lỗi này khắc phục như thế nào?
Bài viết này Blogluongvu xin đưa ra một giải pháp để giải quyết vấn đề máy tính Asus tự động vào Bios như sau:

1. Disabled Secure Boot 
- Truy cập vào phần Security >> Secure Boot menu >> Chọn giá trị Disabled của mục Secure Boot.2.Disabled Fast Boot
- Chuyển sang Tab Boot >> chọn giá trị Disabled trong mục Fast Boot.3.Launch CSM
Chọn giá trị Enabled cho mục Launch CSM4. Nhấn F10 để lưu cài đặt, chọn Yes để xác nhận.


Một số máy sau khi cài đặt thiết lập chúng ta cần chọn vào Bios để khai báo lại hệ điều hành thì máy mới Boot được!No comments