Sửa lỗi Internal error 8027 khi Ghost trên ổ cứng SSD có hỗ trợ TRIM

Sửa lỗi 8027 khi ghost ssd có hỗ trợ trim

Trong quá trình Ghost trên ổ cứng SSD chúng ta có thể gặp phải thông báo lỗi Internal Error 8027 và trình Ghost32 sẽ đóng không cho tiếp tục chạy bản Ghost nữa. Nguyên nhân ở đây là do chức năng TRIM (là một lệnh quan trọng trong Windows, giúp kéo dài tuổi thọ của ổ cứng SSD cũng như duy trì hiệu suất làm việc của thiết bị lưu trữ thể rắn này) đang được kích hoạt.


Sửa lỗi Internal Error 8027 như sau:

- Như đã nói ở trên, lỗi Internal Error 8027 xuất hiện khi lệnh TRIM được kích hoạt và việc chúng ta cần làm là tắt tạm thời lệnh TRIM để có thể có thể khôi phục lại bản Ghost trên ổ SSD.

1. Khởi động bằng USB DLCDboot bằng Windows PE như hình sau:

 - Tải về USB DLCDboot tại đây nếu bạn chưa có bộ công cụ DLCDboot.


Sửa lỗi 8027 khi ghost ssd có hỗ trợ trim

2. Khởi động phần mềm Ghost32 trong phần Backup & Restore ở môi trường Windows PE.


Sửa lỗi 8027 khi ghost ssd có hỗ trợ trim

3. Đến bước này bạn cần xác định phần mềm Ghost của bạn đang nằm ở vị trí nào để tìm ra chạy và xử lý lệnh TRIM. Muốn biết vị trí của phần mềm ta sử dụng chương trình Windows Task Manager của hệ điều hành bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + ALT + DEL hoặc nhấn chuột phải vào Taskbar và chọn Task Manager như hình sau:


Sửa lỗi 8027 khi ghost ssd có hỗ trợ trim

Chúng ta để ý phần mềm Ghost32 được khởi chạy theo đường dẫn như trên, bây giờ chúng ta tìm đến phần mềm Ghost32 ở trong thư mục chứa theo đường link trên.


Sửa lỗi 8027 khi ghost ssd có hỗ trợ trim


4. File chạy ghost có tên là NortonGhost.exe. Tiếp theo là mở file chạy trong môi trường DOS bằng cách nhấn chuột phải vào file đó chọn "Open command window here" như hình sau:


Sửa lỗi 8027 khi ghost ssd có hỗ trợ trim

Đến đây sẽ có môi trường DOS hiện ra và chúng ta nhập câu lệnh tại dấu nhắc như sau: NortonGhost.exe -notrim


Sửa lỗi 8027 khi ghost ssd có hỗ trợ trim

Như vậy là xong, Chương trình sẽ kích hoạt phần mềm ghost lên với tập lệnh Notrim sẽ tạm dừng bạn có thể khôi phục lại bản ghost lên phần vùng ổ cứng SSD mà không gặp lại lỗi trên.


Sửa lỗi 8027 khi ghost ssd có hỗ trợ trim

Video Hướng dẫn !
Chúc bạn thành công !


No comments