Photoshop CS6 Portable - Chaỵ ngay không cần cài đặt


Tiện ích của Photoshop CS6 Portable - không cần cài đặt
  • Mở và sử dụng trực tiếp.
  • Các bản portable đều nhỏ gọn
  • Tiện lợi và nhanh chóng khi muốn sử dụng photoshop ngay luôn và với khối lượng xử lí nhỏ.
  • Bạn có thể copy cả folder chứa bản portable đó vào USB để mang sang máy tính khác và sử dụng.
LINK TẢI FILE PHOTOSHOP CS6 PROTABLE

Photoshop CS6 Portable
No comments