Photoshop CS6 Portable - Chaỵ ngay không cần cài đặt


Tiện ích của Photoshop CS6 Portable - không cần cài đặt
  • Mở và sử dụng trực tiếp.
  • Các bản portable đều nhỏ gọn
  • Tiện lợi và nhanh chóng khi muốn sử dụng photoshop ngay luôn và với khối lượng xử lí nhỏ.
  • Bạn có thể copy cả folder chứa bản portable đó vào USB để mang sang máy tính khác và sử dụng.
LINK TẢI FILE PHOTOSHOP CS6 PROTABLE

Photoshop CS6 Portable
0 Comments