Ghost Win 10 1903 19H1 – Full Soft- Không Cá Nhân Hóa Mới Nhất 2019 - Link Google

Ghost Win 10 1903 FULL soft

Thông tin Ghost Win 10 1903:

  • Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1903 (OS Build 18362.116) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Windows Defender
  • Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước khi backup
  • Sau khi cài đặt các bạn có thể vào thư mục C:\Extra để sử dụng các công cụ kích hoạt Windows và Office.
  • Với ISO Full Soft.
  • Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows

Download Ghost win 10 1903 link Google Drive


MD5 - x86 – 138BF55A3E7CB767C99868DA2F7BD51B
MD5 - x64 – 08502DAC0B0DDD293EE6697D375CDCA0
MD5 - UEFI – 745C96DB8480F85D237565795F3C4D84

Chú Ý: 

- Sau khi download, hãy check MD5 chính xác sau đó mới thao tác cài đặt bản ghost.
- Trong quá trình sử dụng hãy thực hiện dọn rác, tối ưu, chống phân mảnh với HDD để windows hoạt động tốt nhất.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BẢN GHOST:


Ghost Win 10 1903 FULL soft


Ghost Win 10 1903 FULL soft

Ghost Win 10 1903 FULL soft

Ghost Win 10 1903 FULL soft

No comments