Microsoft Toolkit 2.5.3 - Kích hoạt Windows 7/ 8/ 8.1 - Office 2010/ 2013 dễ dàng. Version mới nhất

Microsoft Toolkit 2.5.3 - Kích hoạt Windows 7/ 8/ 8.1 - Office 2010/ 2013 dễ dàng. Version mới nhất

Microsoft Toolkit là công cụ mới nhất giúp bạn Active Windows Vista, 7, Windows 8/ Server, 2012 và Office 2010, 2013 cực kỳ hiệu quả. Microsoft Toolkit là phiên bản kế tiếp của Office 2010 Toolkit do CODYQX4 phát triển. Với Microsoft Toolkit việc Active Window và Office chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ việc click phần mềm sẽ tự động làm việc cho bạn. Đối với Office 2010 bạn có thể active toàn bộ hoặc 1 thành phần nhỏ trong gói... Word, Excel. Một công cụ nhỏ gọn kích hoạt duy nhất cho các sản phẩm hiện đại Microsoft.Microsoft Toolkit 2.5.3 - Kích hoạt Windows
Yêu cầu hệ thống:

- Microsoft .NET Framework 4.0 hoặc 4.5
- Office 2010 hoặc mới hơn có trong diện hỗ trợ của MTK.
- Windows Vista hoặc mới hơn có trong diện hỗ trợ của MTK.

LINK TẢI MICROSOFT TOOLKIT 2.5.3


Hướng dẫn sử dụng Microsoft Toolkit 2.5.3:

- Các bạn chạy Microsoft Toolkit 2.5.3 với quyền Admin, click vào biểu tượng Windows như hình dưới:


- Tiếp theo, ở Tab Activation bạn click chọn EZ-Activator:


Microsoft Toolkit 2.5.3 - Kích hoạt Windows

- Chờ một lát sẽ có thông báo kích hoạt thành công:


Microsoft Toolkit 2.5.3 - Kích hoạt Windows


No comments